Tak, istnieje możliwość podłączenia wielu zamków do jednego bridge.